• خبرگزاری ایلنا   ilnanews@

    1397/11/25 ساعت 10:23

    در تحلیل خروجی کمیته #دستمزد مطرح شد؛ مزد باید حداقل ۴۰ درصد افزایش یابد/ تورم هزینه‌های زندگی بیش از ۵۰ درصد است https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۷۲۷۸۰۶ …