• علی‌ اکبر رائفی‌ پور   A_Raefipour@

    1397/11/25 ساعت 22:28

    برنامه غربی‌ها: گروگان گرفتن معیشت مردم هجمه رسانه‌ای علیه دلسوزان اجرای پارادایم خلع سلاح مانند عراق ولیبی راندن ایران به کنج برنامه نفت دربرابر غذا با INSTEX برجام خیال غربی‌ها را از اتمی نشدن ایران راحت کرد و #پالرمو و #CFT مویرگ‌های تنفسی اقتصاد ایران راخواهد بست #ترکمنچاه