• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/11/24 ساعت 22:23

    ظاهرا مجمع تشخیص مصلحت نظام که فلسفه وجودی اش حل معضلات نظام است، قادر به اتخاذ تصمیم درباره‌ی لوایح مبارزه با پولشویی نیست؛ پیشنهاد می‌شود مستقیم از رهبر معظم انقلاب کسب تکلیف شود تا ضمن خروج از بلاتکلیفی، بعدا کسی متهم به اهمال از یک سو یا خیانت از سوی دیگر نشود.