• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/11/24 ساعت 19:25

    محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران با شکایت #محمدباقرقالیباف، شهردار اسبق پایتخت محکوم شد. وی مدعی شده بود شهرداری را با ۵۲ هزار میلیارد بدهی تحویل گرفته‌اند و پرداخت‌های سال آخر دوران قالیباف همگی خاص بوده است.حالادادگاه اظهارات اورا کذب و موجب تشویش اذهان عمومی تشخیص داده است