• سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

    1397/11/24 ساعت 06:07

    شاهد جوان برای دبیرستان منتشر می‌شود‌ از سردبیرانش جواد حسینی و خانم آدینه را به یاد دارم و امروزیها را نمی‌شناسم. مجله برای دبیرستانیها واقعا دشوارست. گویا قرار است از این پس الکترونیک منتشر شود. مطبوعات راهی به جز تغییر و تطبیق ندارند. #روزنامه‌نگاری #مطبوعات_نوجوان #بنیادشهید