• سیاوش پورعلی   siavashpourali@

    1397/11/24 ساعت 23:41

    ٢ گروه #مجاهدین_خلق و سلطنت طلبان پیرو #رضا_پهلوی به عنوان مخالفان جمهوری اسلامی باتوجه به اینکه هیچ اعتقادی به تمامیت ارضی ایران ندارند در حاشیه نشست ورشو تجمع کردند تا از آزادی حرف بزنند!