• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/11/23 ساعت 12:24

    معرفی رئیس جدید قوه قضائیه تا پایان سال #اژه_ای معاون اول قوه قضائیه: رئیس جدید قوه قضائیه تا پایان امسال و قبل از آغاز سال جدید معرفی می‌شود و کار خود را آغاز می‌کند ‌