• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/11/23 ساعت 16:00

    ٰغلظت #ذرات_معلق در هوای #زابل به ۲۰ برابر حد مجاز رسید

    علی ملاشاهی رئیس گروه پیش بینی #هواشناسی سیستان و بلوچستان:
    وزش #باد با سرعت ۶۸ کیلومتر بر ساعت میزان غلظت ذرات معلق در هوای زابل را به بیش ۲۰ برابر حد مجاز رساند.

    /مهر