• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/11/23 ساعت 22:09

    کسی باورنمی‌کرد روزی #ماهواره به فضا بفرستیم ودرابعاد مختلف نظامی صاحب چنین پیشرفت‌هایی باشیم تا آمریکاامروز نتواند لاف بزند که همه گزینه‌هاروی میز است این همه عزت حاصل #انقلاب_اسلامی ونظام جمهوری اسلامی است،در حالیکه ایران قبل از انقلاب به شدت وابسته بود #۲۲بهمن_تماشایی