• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/11/23 ساعت 23:22

    ترامپ خواستار استعفای خانم نماینده ضد اسرائیل عضو مجلس نمایندگان امریکا یا خروج او از کمیته روابط خارجی شد. این همان رییس جمهوری است که نگران دموکراسی و حقوق زنان در ایران است.