• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/11/23 ساعت 15:17

    مسعود انصاری: #شاه در آخرین مصاحبه‌اش با فریدون صاحب جم می‌گوید «این رضا علاقه‌ای ندارد و امیدوارم اشتباه کرده باشم و اگر رضا و دوستانش تا دو سه سال بعد از انقلاب ایران به کشور بازنگردند دیگر مسئله سلطنت در ایران منتفی است …»/ #رضا_پهلوی اصلا قدرت تشخیص ندارد