• عباس کلاهدوز   KolahdoozAbbas@

    1397/11/23 ساعت 09:57

    این عکس رو امروز از داخل #مترو گرفتم؛ تبلیغ کردن خورشت قیمه را با قارچ امتحان کنید؛ هزینه کمتر، سلامت بیشتر! (عرضه ندارید قیمت #گوشت را پائین بیارید، حداقل نمک روی زخم مردم نریزید)