• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1397/11/22 ساعت 11:44

    اولین دستاورد انقلاب اسلامی تمامیت ارضی و‌ حراست از ایران عزیز بود. دومین دستاورد انقلاب تغییر نظام مشروعیت بود. /۲