• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/11/22 ساعت 12:02

    رییس‌جمهوری: در رژیم گذشته ۱۴هزار پزشک فعالیت داشتند که ۶هزار آنها خارجی بودند؛ امروز ۱۴۰ هزار پزشک فعالیت دارند. امید به زندگی ۲۰ سال اضافه شده؛ حرکت به سمت توسعه است.