• زهرا هژبری   zhojabri_n@

    1397/11/22 ساعت 21:24

    فیلم «شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی #نرگس_آبیار @nargesabyar با نامزدی در ۱۳ رشته رکورد نامزدی بیشترین جوایز را به خود اختصاص داد.