• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/11/22 ساعت 13:45

    المنار: حضور میلیونی مردم ایران و سیلی به آمریکا شبکه «المنار» لبنان حضور مردم ایران در راهپیمایی بیست و دوم بهمن‌ماه را «سیلی به آمریکا» توصیف کرد.