• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/11/22 ساعت 12:09

    رییس‌جمهوری: تعامل سازنده با جهان را ادامه خواهیم داد.