• محمد مهدی ماندگاری   mandegari_mahdi@

    1397/11/22 ساعت 14:39

    هر کسی برای پست و مقام و شهرت قیام کرده قیام فاطمی نکرده و شکست هم خورده ولو رئیس‌جمهور یا آیت‌الله شده باشد،در مقابل در ایام #راهپیمایی اربعین شاهد قیام لله هستیم.قیام امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری قیام لله است. #۲۲بهمن_تماشایی