• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/11/22 ساعت 22:15

    مکتب این انقلاب فاطمی است که در برابر سختیها از تهدید گرفته تا تحریم مقاومت می‌کند حضور این مردم در برف و باران و با وجود همه مشکلات اقتصادی نشان از عشق و ارادتی است که ملت به ایران، اسلام، #امام_خمینی و رهبری دارد #۲۲بهمن #بهمن_تماشایی