• حسن خسروآبادی   H_khosroabadi@

    1397/11/22 ساعت 06:48

    #می_آیم_چون حساب انقلاب از حساب مسئولین ناتوان، اختلاسگر، نجومی بگیر، کاخ نشین، غرب پرست، دو تابعیتی و …جداست! آنها ۴۰سال سعی کرده اند مقابل انقلاب بایستند اما انقلاب همچون غلتک آنها را له کرده و به راه خود ادامه داده و خواهد داد! #۴۰_۱۴۶۱۰days