• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/11/22 ساعت 11:58

    رییس‌جمهوری: در رژیم گذشته کل گازی که در اختیار مردم قرار می‌گرفته، حدود ۱۰۰میلیون تن بوده و امروز هزار میلیون تن؛ امروز توانسته‌ایم روی پای خودمان بایستیم. جمعیت تحت پوشش برای استفاده از گاز حدود ۵۱ هزار خانوار بوده و امروز حدود ۲۲ میلیون خانوار.