• خبرگزاری صدا وسیما   iribnewsFa@

    1397/11/22 ساعت 12:38

    رییس‌جمهوری: دنیا بداند قدرت جمهوری اسلامی از روزهای جنگ بیشتر است. برای ساخت انواع موشک‌ها از کسی اجازه نگرفته‌ایم و نخواهیم گرفت. قدرت نظامی‌مان را ادامه می‌دهیم. #روحانی