• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/11/22 ساعت 12:17

    پاسخ روحانی به زیاده خواهی غربی‌ها: برای ساختن انواع موشک‌ها از کسی اجازه نگرفته ایم و نخواهیم گرفت