• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/11/22 ساعت 11:54

    #روحانی در میدان آزادی: در دوران #قاجارو #پهلوی دو سوم خاک کشورمان را از ایران جدا کردند. انقلاب اسلامی برای حفط و حراست از ایران اسلامی هم بود. ما برای ساختن انواع موشک‌های ضدزره و انواع موشک‌های پدافند هوایی از کسی اجازه نگرفته و نخواهیم گرفت