• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1397/11/22 ساعت 10:50

    وضعیت ما را با واقعیت‌های امروز منطقه مقایسه کنید، آن‌گاه من فکر می‌کنم عملکرد ما بسیار خوب بوده است. آرمان ما نوعی از حکومت بوده است که دو مؤلفه اسلام و جمهوریت یعنی اسلام و دموکراسی را با هم ترکیب کند. جامعه ایده‌آل جامعه‌ای است که نابرابری‌ها در آن حداقل باشد|پاد @JZarif