• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/11/22 ساعت 12:14

    رییس‌جمهوری: آرمان ما همان آرمان ۴۰ سال پیش است؛ اگر آرمانمان این بود که برابر استبداد آزادی را جایگزین ‌کنیم، برابر تبعیض، فضیلت و اعتدال جای افراط و تفریط را بگیرد، امروز هم همین‌ها راه ما است.