• محبوبه نیاورانی   M_niavarani@

    1397/11/22 ساعت 21:53

    ساعت ۱۱ از متروی فردوسی وارد مسیر شدم همزمان جمعیت خیلی زیادی از پله مترو پایین می‌رفتن. چهارراه ولیعصر انقدرجمعیت زیاد بود که نمی‌شد چتر دستم بگیرم. حساب کردن جمیعت در مسیر طولانی میدان امام حسین تا ازادی از ۸ تا ۱۲ با این محاسبات جور در نمی‌یاد #۲۲بهمن