• حسین دلیریان   HosseinDalirian@

    1397/11/22 ساعت 11:23

    نام: موشک قیام برد: ۸۰۰ کیلومتر سوخت: مایع #سپاه رسما اعلام کرده که این موشک را مخصوص زدن پایگاه‌های آمریکا در سطح منطقه ساخته است #۲۲بهمن