• محمد آقازاده   aghazadeh811@

    1397/11/22 ساعت 21:39

    لطفا مشاورهای #روحانی آدرس بهشتی را که ترسیم کرد در اختیار ما مردم قرار بدهند تا اگر حق ورود به آنرا نداریم از دور تماشایش کنیم . لطفا آدرس اتریش محل سکونت دخترش را ندهند که نه پول اش را داریم و نه ویزای اش را ، تا جایی می‌توانیم برویم که مترو و اتوبوس داخل شهری دسترسی دارند