• تو بخش دوم گزارش، سیاست خارجی دولت‌های #هاشمی و #خاتمی رو بررسی کردم. تنش‌زدایی و برداشت میوه‌های تنش‌زدایی قبلا اینجا، از ابتدای انقلاب ۵۷ تا پایان جنگ رو مرور کرده بودم. https://bit.ly/۲MSJzU۷