• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/11/22 ساعت 12:07

    رییس‌جمهوری: ایران تنها کشوری است که می‌تواند به کمک ملت‌های منطقه بشتابد؛ بدون ایران هیچ طرحی در منطقه قابل اجرا نخواهد بود.