• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/11/22 ساعت 11:53

    دکتر روحانی: پیش از انقلاب کل محصولات کشاورزی ۲۶ میلیون تن بوده و امروز ۱۲۲ میلیون تن است؛ در ۵سال اخیر به محصولات کشاورزی ۲۵ میلیون تن افزوده شده.