• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/11/22 ساعت 11:30

    رئیس قوه قضاییه: دشمنان نظام به خصوص و آمریکا و اذنابش بدانند مردم با فشارها و تحریم‌های ظالمانه از مسیر و اهداف انقلابی خود عقب نشینی نخواهند کرد/ این حضور عظیم مردم و پرجوش بودن آن مهم‌ترین پیامش این است که دشمنان نظام آمریکا و اذنابش بدانند این مردم تسلیم ناپذیرند