• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1397/11/22 ساعت 10:50

    محمدجواد #طریف در گفتگو با نیویورکر:مهم‌ترین موفقیت انقلاب، اعطای حق رأی در امور داخلی و خارجی به مردم بوده است. اگر وضعیت کنونی را با ایده‌آل‌هایی که ما در ذهنمان داشتیم مقایسه کنید، [باید بگوییم که] دستاورد زیادی نداشته‌ایم. اما اگر /۱