• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/11/22 ساعت 12:37

    #روحانی: همه باید حواسمان جمع باشد که اگر در این ۴۰ سال در برابر همه انواع توطئه‌هایی که قرار گرفته‌ایم و پیروز شده ایم به خاطر جمهوریت و اسلامیت این نظام بوده است. هر کس تغییری می‌خواهد به پای صندوق‌های رأی می‌رود