• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/11/22 ساعت 12:07

    رییس‌جمهوری: تنها کشوری هستیم که بدون سر فرود آوردن برابر دشمن از فصل۷ منشور سازمان ملل بیرون آمدیم؛ حق هسته‌ای ما در سازمان ملل تثبیت شده است؛ این قدرت دیپلماسی ما است.