• حسین دلیریان   HosseinDalirian@

    1397/11/22 ساعت 11:51

    عجب عکس پرمعنایی مردم، زیر چتر امنیتی که موشک‌های بالستیک برای کشور ایجاد کرده‌اند، در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور یافته‌اند عقلانی است که این توان مهم را به چوب حراج مذاکره بگذاریم؟ #۲۲بهمن_تماشایی #۲۲Bahman