• امروز تا ظهر پای برنامه زنده بودیم؛ همسر هم دست دو تا دختر رو گرفته و تنهایی زیر بارون رفتن راهپیمایی. اینم قسمت ما بود در #چهل_سالگی_انقلاب اما خواستم بگم دمتون گرم! حالا هی فیک بریزن کف توییتر؛ منشا قدرت این انقلاب جایی دیگر است. با دوتا سوله لشکر فجازی، به بازی خود برسید :)