• کامران بارنجی   kamran_baranji@

    1397/11/21 ساعت 08:40

    بازار داغ صف فروشی در مراکز تعویض پلاک خودرو تهران. تعداد زیادی افراد با خودروهای شخصی در صف مراکز خودرو نوبت می‌گیرند و نوبت شان را با قیمت‌های بالایی می‌فروشند. قیمت نوبت‌ها هم با توجه به نزدیکی یا دوری به پارکینگ اصلی خودروها از ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومان متغیر است.