• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/11/21 ساعت 11:37

    گزارش صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۱۷ توانسته است جایگاه خود را به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا تثبیت کند/ عربستان،اسپانیا و کانادا در این آمار پشت سر ایران قرار گرفته اند