• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/11/21 ساعت 14:58

    گزارش مقدماتی #زمین‌لرزه: بزرگی: ۵.۲ محل وقوع: مرز استانهای جزیره قشم و هرمزگان - حوالی لافت تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۱۴:۲۴:۴۶ طول جغرافیایی: ۵۵.۷۳ عرض جغرافیایی: ۲۶.۹۴ عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر