• سارا هوشمندی   sarahoushmandi@

    1397/11/21 ساعت 15:30

    به خاطر تو می‌آیم « سیدحسین » که ۳۳ سال است روی شکم خوابیده‌ای و من یک ساعت‌ش را هم تاب نمی‌آورم ؛ و به خاطر خون‌هایی که برای انقلاب ریخته شد تا وجبی از این خاک دست نااهل نیفتد ؛ #می_آیم_چون مَدیون‌م …