• جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

    1397/11/21 ساعت 21:56

    #چهل_سالگی انقلاب فاطمی؛یعنی همگی درسنگر جبهه حق ودر آمادگی کامل منتظر ایستاده‌اند.یکصد میلیون فدایی آماده‌اند؛ تنها با اشاره‌ای،به نفس افتادن استکبار و از هم پاشیدن سازش‌ و نفوذ را در مقابل چشم همگان به تصویر و اقتدار خود را به رخ بکشند. #۲۲بهمن