• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/11/21 ساعت 10:03

    چهارقلوهای افسانه‌ای … موشک‌های خرمشهر، سجیل، عماد و قدر تصور کنید روزی که این‌ها را نداشته باشیم، غرب چه بلایی بر سرمان خواهد آورد.