• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/11/21 ساعت 22:06

    معاون اول رئیس جمهوری: ایران لنگرگاه امنیت منطقه است، برخی کشورهای همسایه ما کج فهم هستند و نمی‌دانند که اگر امنیت در ایران نباشد همسایگان نیز ضرر خواهند کرد و امنیت نخواهند داشت. ‌