• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/11/21 ساعت 22:06

    وزیر تعاون: به لطف خدا و همت همکاران و پایمردى دادستان محترم ایلام، دختر یازده ساله عزیزم رها، که بنا به تصمیمى غلط، قرار بود نو عروس مردى پنج برابر سنش شود، تحت حمایت سازمان بهزیستى قرار گرفت.