• کبری خزعلی   drmkhazali@

    1397/11/20 ساعت 10:55

    می‌آیم با فرزندان و خانواده‌ام‌؛ #می_آیم_چون اهل کوفه نیستم تا علیِ مقتدر و مظلوم، تنها بماند.
    می‌آیم تا افسر آتش به اختیار و محبوب رهبرم و خار چشم دشمن شوم.
    می‌آیم چون امانتدار زهرای اطهرم وتا رساندن امانت #انقلاب به امام زمان(عج) از پا نمی‌نشینم …