• کبری خزعلی   drmkhazali@

    1397/11/20 ساعت 10:56

    #می_آیم_چون دشمن با #تحریم و تهدید، تسلیمِ مرا می‌خواهد.و من چهل سال استقامت بااقتدار وافتخار رابا تبعیت از رهبرم، تقدیم امام زمان میکنم،می‌آیم چون باید نشان دهم که اگر حتی زیر بارفشارها خم شوم،خم به ابرو نمی‌آورم وبا آبرو واقتدار از وطن اسلامی‌ام دفاع می‌کنم. #بعثت_انقلاب