• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/11/20 ساعت 23:07

    عمادالدین باقی پروژه‌اش را محدودکردن اعدام جانیان و قاچاقچیان قرار داده و حالا که تعدادی از آن‌ها عفو شده‌اند، شاکی است که چرا هم‌پالکی‌هایش آزاد نشده‌اند. این یعنی بیرون افتادن دُم خروس مدعیان حقوق بشر که همه رفتارها و اقدامات‌شان، سیاسی است و از سرِ قبیله‌گرایی.