• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/11/20 ساعت 14:39

    #۲۲بهمن روز نمایش عزت، اقتدار ملی و وحدت ملت ایران در برابر دشمنان کینه‌توزی است که #چهل_سال_شکست در کارنامه خود دارند. از جناب #روحانی سخنران مراسم توقع است در تبیین عظمت انقلاب، نظام، امام و رهبری و نیز خصومت و جنایات امریکا و اذنابش سنگ تمام بگذارد.